Rutiner och riktlinjer covid-19

Här finns särskilda rutiner och riktlinjer kopplade till covid-19 samlade.

Regionstab samordning hälso- och sjukvård har samordningsansvar för arbetet med covid-19 i Region Kalmar län. Detta görs i nära samarbete med smittskydd och vid behov med andra kompetenser. Kontaktperson är Andreas Delphin, samordnare, regionstab samordning hälso- och sjukvård. 

Smittspårning och anmälningsplikt

Covid-19 är nu omklassificerad från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till en anmälningspliktig sjukdom som är smittspårningspliktig i vissa miljöer. Anmälningsplikt endast för diagnostiserande laboratorium. 

Kontakt med smittspårningsenheten

Smittspårningsenheten kontaktas på telefon 0480-44 80 03. 

Den övergripande provtagningsriktlinjen baseras på nationell rekommendation från Folkhälsomyndigheten men är anpassad till lokala förhållanden.

Alla prov för covid-19 (SARS-CoV-2), influensa och RSV skickas till klinisk mikrobiologi som utför diagnostiken. Läs mer om provtagningsanvisningar, material, tider med mera i mikrobiologens provtagningsanvisningar.

Provtagning medarbetare

Patientinformation och annat informationsmaterial

1177 Vårdguiden på webbens egenvårdsråd vid förkylning/luftrörskatarr finns att ladda ner som affisch på flera språk. 

SMS-påminnelse - Cosmic

SMS-påminnelsen som går ut till våra patienter från Cosmic inför besök uppdaterades senast 2022-06-23 och ser ut enligt nedan:

"Hej …!
Påminnelse om din bokade tid hos oss 2021-XX-XX kl xx:xx
Välkommen!
XXX XXXXX
Om du har förkylningssymtom är det viktigt att du meddelar oss detta innan ditt besök. I e-tjänsterna på 1177.se kan du se din bokade tid, av- och omboka eller läsa mer om hur du kan förbereda dig inför din tid."

Behov av annat informationsmaterial?

Flagga ditt behov av kompletterande informationsmaterial till kommunikationproduktion@regionkalmar.se.

Sidan uppdaterad: 24 oktober 2022