Rekommendationer antibiotika

Antibiotikaresistens utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Rationell antibiotikaanvändning och fungerande hygienrutiner utgör viktiga åtgärder i kampen mot en ökad antibiotikaresistens.

Luftvägsinfektioner övre och nedre

Faryngotonsilliter - behandlingsrekommendation - Läkemedelsverket

Sinuit (rhinosinuit) - behandlingsrekommendationer - Läkemedelsverket 

RSV-infektioner - handläggningsrekommendation - Läkemedelsverket

Urinvägsinfektioner i öppenvård 

Läkemedel vid urinvägsinfektion - Läkemedelsverket  

Virusinfektioner

Handläggningsrekommendation av RSV infektioner - Läkemedelsverket

Borrelia

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion - Läkemedelsverket 

Akne

Behandling av akne - behandlingsrekommendation - Läkemedelsverket 

Antibiotika överkänslighet

Mellan 5-10 % av befolkningen anser sig inte tåla penicillin medan ca 10 % av dessa har haft en IgE medierad reaktion. Allvarliga reaktioner är sällsynta.

Flerparten av reaktionerna är ganska lindriga med varierande grad av hudutslag oftast utan eller med lindrig klåda där fortsatt behandling med penicilliner eller andra ß-laktamantibiotika inte är kontraindicerat. Ca 90 % av alla antibiotikavarningar i Cosmic är felsatta, vilket överensstämmer med nationella och internationella studier. Det är viktigt att omvärdera dessa varningar utifrån strikta kriterier, provokationstesta eller remittera och inte fortsätta att förskriva bredare antibiotika under patientens kvarvarande livstid, än vad som är rekommenderat.

Våra andrahandsantibiotika ger mer biverkningar för patienten, högre kostnader och mer negativa effekter beträffande resistensutveckling och ur ekologisk synvinkel.

Handläggning av misstänkt allergi mot penicilliner 

Checklista läkemedelsreaktion 

Handläggning av överkänslighet mot Pc 

Patientinformation inför omvärdering av Pc-varning

Per-oral penicillinprovokation

Kort om infektioner och antibiotikaöverskänslighet i öppenvård

Information till patient 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns patientinformation för nedladdning på följande språk: arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani, spanska, svenska. 

Patientinformation på flera språk - Folkhälsomyndigheten

Kontakt 

Region Kalmar läns Stramagrupp har som mål att optimera behandling och profylax mot bakteriella infektioner, minska totala antibiotikaanvändningen och andelen särskilt ekologiskt ogynnsamma preparatgrupper som kinoloner och cefalosporiner.

Här kan du läsa mer om arbetet i Region Kalmar län 

Ola Nordqvist
Apotekare
Ordförande Strama Region Kalmar län

Per-Åke Jarnheimer Olsson
Överläkare vårdhygien/Infektion
Strama-Sjukhus

Susanna Althini 
Specialist  i allmänmedicin
Strama-Primärvård

Amanda Wilsson
ST-läkare i allmänmedicin
Strama-Primärvård

Ismael Sharot
ST-läkare i allmänmedicin
Strama-Primärvård

Sidan uppdaterad: 10 maj 2022