Psykisk ohälsa hos barn och unga

Du som möter barn och unga spelar en viktig roll i att fånga upp psykisk ohälsa i olika skeden och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov.

Hjälpen som Region Kalmar län erbjuder finns på två nivåer, primärvårdsnivå och specialistnivå.

Primärvårdsnivå - vid nedstämdhet, oro, ilska, stress eller trötthet

Hänvisa i första hand till Barn- och ungdomshälsan, som erbjuder hjälp vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 17 år. Hit kan man vända sig vid symtom som:

  • Ängslan och oro
  • Separationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Stress
  • Sömnproblem
  • Psykosomatiska problem som magont och huvudvärk
  • Beteende- och uppförandeproblem
  • Kriser
  • Familjeproblematik

Mer information och kontaktuppgifter till Barn- och ungdomshälsan 

Specialistnivå - vid allvarlig psykisk ohälsa som depression, suicidala tankar eller andra stora svårigheter i vardagen

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp vid allvarlig psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 17 år. Hit kommer patienter med depression, suicidala tankar eller andra stora svårigheter i vardagen.

Mer information och kontaktuppgifter till våra BUP-mottagningar 

Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Affischer - Till dig som arbetar med barn och unga

För dig som möter barn och unga 

För dig som möter barn och unga i skolan

Informationskampanj för Barn- och ungdomshälsan

Nu pågår en insats för att öka kännedom om barn- och ungdomshälsan och deras hjälp/stöd till barn, ungdomar och familjer. Hjälp oss sprida budskapet!

Här kan du ladda ner informationsmaterial som affischer och foldrar. Sätt gärna upp de i era verksamheter, eller ge i handen till barn, unga och föräldrar.

Sidan uppdaterad: 13 april 2022