Barn och ungdomars psykiska hälsa

Du som möter barn och unga spelar en viktig roll i att fånga upp psykisk ohälsa i olika skeden och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov.

Hjälpen som Region Kalmar län erbjuder finns på två nivåer, primärvårdsnivå och specialistnivå.

Primärvårdsnivå - vid nedstämdhet, oro, ilska, stress eller trötthet

Hänvisa i första hand till Barn- och ungdomshälsan, som erbjuder hjälp vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 17 år. Hit kan man vända sig vid symtom som:

 • Oro/ångestproblematik
 • Nedstämdhet/depression
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Psykosomatiska problem som magont och huvudvärk
 • Beteende- och uppförandeproblem
 • Tics
 • Tvång
 • Ätproblematik
 • Traumarelaterade symtom
 • Självskadebeteende
 • Kriser
 • Familjeproblematik

Du som vårdgivare kan ringa oss för att rådgöra. Ring 010-358 34 80, välj knappval 5 och tala in ditt meddelande så hör vi av oss.

Specialistnivå - vid allvarligare psykisk ohälsa 

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp vid medelsvår till svår psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 17 år. Hit kommer patienter med till exempel svårare depression, suicidrisk eller andra stora svårigheter i vardagen samt fall där en medelsvår problematik kompliceras av andra omständigheter.

Mer information och kontaktuppgifter till våra BUP-mottagningar 

Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Informationsmaterial

För dig som möter barn och unga 

För dig som möter barn och unga i skolan

Här kan du ladda ner informationsmaterial om barn- och ungdomshälsan: