Barn som far illa

För dig som arbetar inom vård och omsorg är det extra viktigt att tänka på barnets bästa och vara uppmärksam om barn far illa.

Om du misstänker att ett barn far illa är du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller tandvården skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Alla övriga rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Tänk på att det barn som du möter kan ha syskon eller att vuxna som befinner sig i en svår situation kan ha barn som riskerar att fara illa.

Orosanmälan vid misstanke om barn som far illa - blankett

Orosanmälan där barnet inte är patient - rutin

Kontaktlista till Kalmar läns socialtjänster

Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats. 

Kontakt

Sidan uppdaterad: 4 augusti 2022