Barn som far illa

För dig som arbetar inom vård och omsorg är det extra viktigt att tänka på barnets bästa och vara uppmärksam om barn far illa.

Om du misstänker att ett barn far illa är du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller tandvården skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Alla övriga rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Tänk på att det barn som du möter kan ha syskon eller att vuxna som befinner sig i en svår situation kan ha barn som riskerar att fara illa.

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om barn som far illa - rutin 

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om barn som far illa - blankett

Kontaktlista till Kalmar läns socialtjänster

Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats

Situationsfilm och reflektionsfrågor 

Situationsfilm - så uppmärksammar vi barn som far illa - Youtube

Reflektionsfrågor:

  • Vilka tankar och reflektioner väckte filmen?
  • Hur uppmärksammar vi barn som riskerar att fara illa?
  • Vilka utmaningar har vi med att göra orosanmälningar när vi misstänker att barn far illa?
  • Hur mottagliga är vi när barn signalerar att de far illa?

Webbinarium om orosanmälan 27 november 2023

Kontakt