Dokumenterad överenskommelse

Ett dokumenterad överenskommelse är ett sätt att säkerställa att patienten blir delaktig i sin egen hälsa och vård samt att stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. Överenskommelsen hette tidigare patientkontrakt.

Innehållet i överenskommelsen ska spegla:

  • vad som ska ske i vårdkontakterna
  • när det ska ske
  • vem patienten ska vända sig till

Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska detta erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Material om dokumenterad överenskommelse

Här hittar du ett presentationsmaterial och en folder som kan skrivas ut och lämnas till patienten. För att skriva ut foldern gör så här: 

  • Välj skrivare
  • Välj liggande format A4
  • Välj färgutskrift 
  • Välj dubbelsidig utskrift och välj "vänd längs kortsidan"