Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett verktyg som en delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

Syftet med Patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Region Kalmar län har tagit fram en generell mall för patientkontrakt som kan användas i verksamheten.

Sidan uppdaterad: 19 januari 2022