Målbild för Kalmar län

Region Kalmar län och länets kommuner ska tillsammans ta fram en gemensam målbild som kompass för omställningen till en nära vård. Arbetet med att ta fram målbilden pågår under 2022.

Omställning till nära vård pågår inom den hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Förändringen är ett måste för att vård och omsorg ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet när förutsättningarna för välfärden förändras. En tydlig målbild och samskapande med de som vi är till för – invånare, patienter, brukare och elever – är en framgångsfaktor för att lyckas med omställningen. 

Fyra seminarier om nära vård

I januari 2002 genomförde Region Kalmar län och Kommunförbundet fyra seminarier med fokus på omställningen till nära vård. Här kan du ta del av materialet i efterhand. 

Öppna forum - för information, utbyte och dialog

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! På öppna forum finns möjlighet att få veta mer om vad som är aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt. Samtidigt ges tillfälle att lyfta idéer, ställa frågor och få inspiration av varandra. Innehållet kommer variera och till stor del påverkas av deltagarna. Öppna forum riktar sig till chefer, medarbetare, verksamhetsutvecklare, skyddsombud eller fackliga företrädare med intresse av nära vård. 

Kristina Dahlberg och Marie Ragnarsson.
Kristina Dahlberg och Marie Ragnarsson leder Öppna forum för nära vård.

Höstens datum:

  • Den 4 oktober 2022 13:00-14:00
  • Den 16 november 13:00-14:00
  • Den 6 december 13:00-14:00 

Anmäl dig till öppna forum via denna länk

Se inbjudan till öppna forum 

Har du anmält dig tidigare till öppna forum behöver du inte anmäla dig igen.

Material från öppna forum

16 november 2022

Informationsfolder Livsberättargrupper och uppsökande verskamhet Oskarshamns kommun 

Presentation hemsjukvård barnkliniken

4 oktober 2022

Presentation om arbetet med gemensam målbild - Kristina Dahlberg

Hur vet vi vilka invånare i Kalmar län som har störst vård- och omsorgsbehov? - Mathias Karlsson, analytiker

Efterlevandestöd vid suicid

Kontakt 

Marie Ragnarsson
Samordnare nära vård Region Kalmar län
072- 465 84 04

Kristina Dahlberg
Processledare nära vård
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 23

Sidan uppdaterad: 19 januari 2022