Invånarmedverkan

Brukare, patienter och närståendes medverkan är viktig i utvecklingsarbete. Deras upplevelser, erfarenheter och kunskap bidrar tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.

Att lyssna in brukare, patienter och närståendes perspektiv, uttryckt av dem själva, är mer effektivt än att utgå från deras behov tolkade av andra. Invånare med dessa erfarenheter ska därför medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang. Brukare, patienter och närståendes medverkan bidrar till ett ömsesidigt lärande, bättre underlag för beslut och stärkt ställning i vård och omsorg.

Brukare, patienter och närstående medverkar systematiskt i Länsgemensam lednings prioriterade utvecklingsområden. Länsgrupp brukarmedverkan är sammansatt av personer som har erfarenhetsbaserad kunskap inom respektive utvecklingsområde.

Överenskommelser och praktiska anvisningar

Förfrågan om invånarmedverkan 

Är du intresserad av att en brukare, patient eller närstående ska medverkar i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang?

Så gör du en förfrågan om invånarmedverkan

Kontaktpersoner 

Daniel Abrahamsson
Utvecklingsledare
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 22

Sidan uppdaterad: 26 april 2022