Att arbeta med tillgänglighet

Denna sida innehåller stöd i arbetet med tillgänglighet inom hälso- och sjukvård. Tacksam om du som använder sidan ger input om något saknas eller kan förbättras.

Strategi/arbetssätt för att stödja

  • Ge förutsättningar för dialog med representanter för alla involverade
  • Beskriv mål och nuläge
  • Gemensam analys av orsaker och idéer
  • Planera för kontinuerlig uppföljning – fråga efter hur det går

Checkpunkter

Resultat

Väntetider i vården SKR´s webbplats för rapportering av tillgänglighet, specialiserad vård

Vårdöversikt (Behörighet till Business Objects krävs) 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen - Rapporter tillgänglighet (hemvist på intranätet) 

Kontakt

Länssjukhuset

Länssjukhuset

Oskarshamns sjukhus

Primärvården

Psykiatriförvaltningen

Västerviks sjukhus

Mer information

Att leda utveckling för en bättre tillgänglighet nationellt förbättringsarbete, SKR, 2022. Region Kalmar län har team från länets tre ortopedkliniker med i SKR´s nu pågående förbättringsarbete. 

Underlag kartläggning av nuläge - tillgänglighet i Coronatider

Lathund/stöd för "rapportörerna" av tillgänglighet

Mall handlingsplan tillgänglighet

Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) riktlinjer och överenskommelser om tillgänglighet i vården

Tillgänglig vård, vägledande strategier och koncept - SKR

Sidan uppdaterad: 13 juni 2022