Att arbeta med tillgänglighet

Denna sida innehåller stöd i arbetet med tillgänglighet inom hälso- och sjukvård. Tacksam om du som använder sidan ger input om något saknas eller kan förbättras.

Strategi/arbetssätt för att stödja

  • Ge förutsättningar för dialog med representanter för alla involverade
  • Beskriv mål och nuläge
  • Gemensam analys av orsaker och idéer
  • Planera för kontinuerlig uppföljning – fråga efter hur det går

Checkpunkter

Resultat

Väntetider i vården SKR´s webbplats för rapportering av tillgänglighet, specialiserad vård

Vårdöversikt (Behörighet till Business Objects krävs) 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen - Rapporter tillgänglighet (hemvist på intranätet) 

Kontakt

Länssjukhuset

Länssjukhuset

Oskarshamns sjukhus

Primärvården

Psykiatriförvaltningen

Västerviks sjukhus

Mer information

Region Kalmar län har haft team från länets tre ortopedkliniker med i SKR's  förbättringsarbete. Resultaten presenterades på Spridningskonferens och summering från nationellt förbättringsarbete av tillgänglighet – Väntetider i vården, SKR

Underlag kartläggning av nuläge - tillgänglighet i Coronatider

Lathund/stöd för "rapportörerna" av tillgänglighet

Mall handlingsplan tillgänglighet

Riktlinjer för avvikelseregistrering inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen

Sveriges kommuner och regioners (SKR) riktlinjer och överenskommelser om tillgänglighet i vården

Tillgänglig vård, vägledande strategier och koncept - SKR