Behandlingsstöd för sår

Sårteamet ansvarar för att ge råd om sår, förband och tryckavlastning.

Bensår är inte en sjukdom utan ett symtom som kan vara orsakat av många olika grundsjukdomar, ofta kan flera orsaker samverka. Det är viktigt att ställa diagnos för det har avgörande betydelse för behandlingsstrategin.

I vårdhandboken hittar du mer information om sårbehandling

Antibiotika är inte en bensårsbehandling – utan en behandling av en komplikation!

Sårsmart är en webbutbildning i sårdiagnostik samt behandling.

Förband

Välj förband efter sårläkningsfaserna; vad vill man uppnå med förbandet?

I inflammationsfasen vill du ha förband som minskar bakterietillväxt, ta emot mycket vätska samt minska inflammationen.

I nybildningsfasen använder du förband som kan sitta länge och stimulera epitaliseringen.

mognadsfasen kanske man bara använder ett tunnare förband som skydd. 

Läs mer om de olika förband som finns i produktkatalogen (pdf)

Trycksår

Trycksår beskrivs oftast som "en lokal skada i huden förorsakad av störningar i blodtillförseln till området. Oftast förorsakad av tryck, skjuvkraft eller en kombination av dessa faktorer".

I vårdhandboken kan du läsa om trycksår och förebyggande åtgärder.

Filmer om trycksår:

Trycksårsfilm som vänder sig till personal

Trycksårsfilm som vänder sig till patient/anhörig

Amputation

Den helt dominerande orsaken till amputation är nedsatt blodcirkulation.

I vårdhandboken kan du läsa om amputation samt eftervård

Det finns även lokala anvisningar från geriatriken på intranätet Navet (kräver behörighet) 

Postoperativt Össur Rigid dressing som används postoperativt på underbensamputationer:

Broschyr och produktblad

Film om hur man använder den

Skötsel silikonhylsa samt sårproblem stump 

Negativt undertryck (NPWT Negative Pressure Wound Therapy)

Vakumassisterad sårbehandling är en metod som syftar till att få till en snabbare läkning av operationssår eller andra sårskador som av något skäl inte läker. Detta gör man genom att minska ödemet samt stimulera granulationen. Man ska inte använda negativt undertryck när man har en obehandlad osteomyelit, utbredda nekroser, malignitet i såret eller ej undersökta fistlar.

Placering av Renasys kan göras här:

  • Sårteamet hudmott
  • Kirurgen avd 8
  • Ortopedmottagningen
  • Infektion avd 39
  • Operation

När man påbörjar/avslutar behandlingen faxar man start-/stoppdatum till företaget så skickar dom en ersättningsmaskin, vg se instruktioner i väskan.

Instruktion/snabbguide hur man använder Renasys

Det finns även engångspumpar på centralförrådet.

Instruktion/snabbguide till PICO

Kontakta sårteamet

Sårteamet består av 2 stycken sjukskötersketjänster och är placerat på hudkliniken där vi även har vår mottagning. Vi erbjuder stöd i sårfrågor i form av rådgivning, handledning samt undervisning. Vi deltar också i sjukhusets förebyggande trycksårsarbete samt diabetesfotteam.

Vi som arbetar här är:

Besöksadress:
Sårteamet, Hudkliniken
hus 2, plan 6, Länssjukhuset i Kalmar