Patientinformation

Tryckt informationsblad

Informationsbladet kan du själv skriva ut och lämna över till dina patienter.

Informationsblad till patienter

Digitalt stödprogram

I det digitala programmet Sjukskrivningskollen kan patienten få digitalt stöd och vägledning under sin sjukskrivningstid. I stödet ingår även en personlig kontakt med en rehabkoordinator.

Mer om Sjukskrivningskollen på 1177.se