Fler exempel på nära arbetssätt

Mycket pågår runt om i vår verksamhet redan nu. Här kan du se några exempel på vad som är igång.

Här kan du se en kort film med rullande exempel på pågående arbete. Använd den gärna på din arbetsplats!!

Exempel på pågående arbeten

 • Videoväxling, Berga hälsocentral
 • Självvald inläggning, Vuxenpsykiatrin i Kalmar och Västervik
 • Preventiva hembesök, Kvarnholmens hälsocentral
 • Hemsjukvård för barn 0-18 år, Barn- och ungdomskliniken
 • Digital mottagning för unga vuxna, Psykisk hälsa primärvård
 • Invånardialoger om tillgänglighet, Sjukvårdsledningen
 • Digitalt stödprogram för ungdomar med övervikt, Specialistmottagningen, Oskarshamns sjukhus
 • Appen Min Livlina, Psykiatriförvaltningen
 • Översyn av förebyggande insatser för barn och unga, Mörbylånga hälsocentral, BHV och Barn och ungdomshälsan
 • Digitalt verktyg för skattningsskalor, Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin
 • Hälsolots, Högsby hälsocentral
 • 1177 direkt, Primärvårdsförvaltningen
 • Hemmonitorering, Hjärtmottagningen Oskarshamns sjukhus

Exempel från Länssjukhuset i Kalmar 

 • Inre befäl på larmcentral (ambulanssjuksköterska) vårdnivå styr patienter till rätt transportmedel och vårdnivå vid överflyttning mellan vårdgivare
 • Geriatriska kliniken: Telefonrådgivning för läkare i primärvården, slutenvården och regionens mottagningar
 • Sårteamet - täta kontakter mellan sårsjuksköterskor och kommun- och distriktssköterskor, individuella patienter samt mer övergripande avseende val av förband, fortbildning med mera
 • Direktinläggning från hemmet på geriatriken efter bedömning av distriktsläkare (vardagar)
 • Hudkliniken: Bildremisser, dagliga kontakter genom omedelbara återkopplingar och behandling av patienten på HC efter rådgivning

Läs om fler utvecklingsarbeten på Länssjukhuset på Navet (Region Kalmar läns intranät)