Omställning pågår: Goda exempel på nära vård

Omställning till nära vård pågår runt om i våra verksamheter. Här kan du hitta några exempel att inspireras av.