Kunskapsråd

Kunskapsråden arbetar på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen för att säkerställa ledningsstöd till RPO och skapa drivkraft i systemet för kunskapsstyrning. Varje kunskapsråd omfattar 5-8 programområden, vilka representeras av respektive ordförande. RPO primärvård är representerat i alla fyra råden.

Kunskapsråden ska:

  • Stödja arbetet i RPO och följa upp patientlöften och handlingsplaner
  • Vara plattform för utbyte mellan RPO
  • Hantera samverkansfrågor som inte kan hanteras av ett enskilt RPO
  • Utse ordförande i RPO
  • Vara kanal mellan RPO och RSL
  • Ge förutsättningar för RPO primärvård att bidra med ett primärvårdsperspektiv i samtliga programområden

Löpande uppföljning av ekonomi, produktion och tillgänglighet hanteras som tidigare i sjukvårdsregionens ekonomigrupp. Respektive RPO ansvarar för kommunikationen med motsvarande nationella programområde (NPO) och lokal nivå.

Diagnostik och sinnen

Ordf. ansvar: Region Kalmar län
Ordförande: Magnus Persson, utvecklingsdirektör
Sofia Hartz, planeringsdirektör

Hälsa och rehabilitering

Ordf. ansvar: Region Jönköpings län
Mats Petersson, psykiatridirektör, psykiatriförvaltningen
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, primärvårdsförvaltningen

Kirurgi och cancer

Ordf. ansvar: Region Östergötland
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Sibylle Loo, sjukhuschef, Västerviks sjukhus

Medicin och akut vård

Ordf. ansvar: Region Kalmar län
Ordförande: Mats Peterson, psykiatridirektör, psykiatriförvaltningen
Annkristin Svensbergh, sjukhuschef länssjukhuset Kalmar