Tillsammans gör vi det bättre för våra äldre i länet

Inspirationsdagen "Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län" den 9 november lockade en bra bit över 100 personer från både kommuner och region.

  • Publicerad: 13 nov 2023 15:24

Sverige är ett av världens bästa länder att leva och att åldras i. Trots det saknas inte utmaningar när det gäller vården av våra äldre. För att ytterligare förbättra för länets äldre anordnades inspirationsdagen "Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län". Dagen lockade en bra bit över 100 personer från både kommuner och region.

Kristin Irebring och Lena Vilander Hamnert
Kristin Irebring och Lena Vilander Hamnert

- Vi vill inspirera till nya arbetssätt och samarbeten, säger Kristin Irebring, regionens äldresamordnare, som stod bakom dagen tillsammans med Lena Vilander Hamnert, Kommunförbundet Kalmar län. För att möta den demografiska utmaningen behöver vi både ställa om och börja arbeta mer tillsammans.  

Dagens huvudtalare var Magnus Zingmark som pratade om hälsoekonomiska vinster vid förebyggande och rehabiliterande insatser.  

- Tidiga insatser ger både mänskliga och ekonomiska vinster. Både individen och samhället har mycket att vinna på hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre, var ett av Magnus budskap.

Läs mer om det länsgemensamma arbetet med äldres hälsa 

Sidan uppdaterad: 13 november 2023

Kategori