Stelkrampsprofylax vid sårskador

Smittskyddsläkaren har uppdaterat rutinen för stelkrampsprofylax vid sårskador. Den innehåller förtydliganden avseende bitsår samt grund- och boostervaccination.

  • Publicerad: 31 aug 2023 17:00

Från och med den 1 september 2023 är såväl Triaxis som diTeBooster upphandlade som möjliga boosterpreparat. I första hand rekommenderas booster som även innehåller skydd mot kikhosta, dvs trivalent boostervaccin, Triaxis.

Observera att det enbart är kombinationsvaccinen Triaxis och Boostrix som är rekommenderade under graviditet, och då enbart under andra och tredje trimestern.

Läs mer 

Vaccination mot stelkramp och difteri

Sidan uppdaterad: 31 augusti 2023