Rekommenderade läkemedel 2024

Nu finns den nya REK-listan tillgänglig i Cosmic och på Vårdgivarwebben. Läkemedelskommittén och regionens terapigrupper har tillsammans granskat och tagit fram rekommendationer som stöd i att erbjuda våra patienter ”det bästa för de flesta”.

  • Publicerad: 14 feb 2024 09:50

Inom kort kommer en REK-lista i pappersformat till till arbetsplatser inom regionen och ordinationsmallarna håller på att uppdateras. Glöm inte att favoritmarkera REK-listan i Cosmic! 

Under våren lanseras även en digital version av Rekommenderade läkemedel, anpassat för både dator, mobil och surfplatta. Denna kommer du att kunna nå via webbplatsen För vårdgivare.

Utvalda nyheter i årets REK-lista

  • Astma-KOL: Omarbetat kapitel, anti-rek på acetylcystein.
  • Diabetes: Uppdaterad algoritm, tydligare plats för sitagliptin (DPP4-hämmare) och repaglinid (SU).
  • Hud: Tolak vid aktinisk keratos och max en kur antibiotika vid akne. Epilepsi-läkemedel byts till synonympreparat vid restsituation.
  • Osteoporos: Nytt vårdprogram. Prolia rekvireras.
  • Smärta: Omarbetat kapitel. Vid behov av opioid, välj morfin kortverkande (om njurfunktionen tillåter) och tidsbegränsat.
  • Äldre: Duloxetin alternativ vid oro/ångest samt recidiverande depression. Försiktighet med SGLT2-hämmare till sköra äldre.
  • Barn: Helt nytt kapitel. Använd mallarna och ePed. Förskriv inte hostmedicin.

Rekommenderade läkemedel 2024

Hela Rekommenderade läkemedel 2024 hittar du här 

Mer information

För en mer detaljerad genomgång av årets nyheter, se årets första Läkemedelsnytt:

Läkemedelsnytt nr 1 2024

Sidan uppdaterad: 14 februari 2024

Kategori