Nationella vård och insatsprogram psykisk ohälsa (VIP)

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är ett webbaserat kunskapsstöd för medarbetare inom hälso-och sjukvård, skola och socialtjänst.

  • Publicerad: 17 jan 2024 11:29

Vård- och insatsprogram finns för adhd, depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende, schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende.

Innehållet bygger på bland annat nationella riktlinjer och är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation. Innehållet är även till för invånarna, att söka information för egen eller anhörigas del.

Digital utbildning om vård- och insatsprogrammen

Nu finns en digital utbildning om de nationella vård-och insatsprogrammen för psykisk ohälsa. 

Utbildningen kan genomföras när det passar dig och tar cirka 25 minuter.

Till utbildningen i Ping Pong

Läs mer om Vård- och insatsprogrammen 

Till webbsidan för vård- och insatsprogrammen

Sidan uppdaterad: 17 januari 2024

Kategori