Flera fall av papegojsjuka i länet

I Kalmar län har vi nu inom loppet av ett par veckor diagnosticerat fem fall av papegojsjuka (ornitos, psittakos).

  • Publicerad: 18 dec 2023 00:00
  • Uppdaterad: 21 dec 2023 10:57

Klinisk bild

Insjuknandet är oftast influensalikt med feber, allmänpåverkan, huvudvärk och generell muskelvärk. Huvudvärken är ofta intensiv. Symtomen från luftvägarna kan vara diskreta eller helt saknas. Påtaglig hosta saknas initialt hos två tredjedelar av patienterna. Tecken på encefalit, med nedsatt medvetandegrad eller personlighetsförändring, samt leverpåverkan kan förekomma. Relativ bradykardi i förhållande till patientens höga temperatur är vanligt. Inkubationstiden är 5-15 dagar.

Smittvägar

Smitta sker i första hand via inandning av damm som förorenats med fågelspillning. Möjliga smittvägar är i samband med fågelmatning eller rengöring av fågelbord, procedurer där fågelspillning kan virvlas upp (till exempel högtryckstvätt), rengöring av hängrännor och stuprör, kontakt med burfåglar, fjärderfä eller duvor/duvslag, samt person-person-smitta (ovanligt). I Sverige dominerar smitta från vilda fåglar.

Handläggning

Vid misstänkt klinisk bild, fråga efter möjlig exponering och rådgör med infektionskonsult kring fortsatt handläggning och val av lämplig antibiotikabehandling. För diagnostik av svår samhällsförvärvad pneumoni som kräver sjukhusvård beställs analysen Atypisk pneumoni (PCR) i Cosmic. Analysen omfattar förutom Chlamydia psitacci även C. pneumoniae, Legionella pneumophila och Mycoplasma pneumoniae. Prov tas från sputum eller nedre luftvägssekret. Papegojsjukan är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Papegojsjuka klassificeras inte som en allmänfarlig sjukdom varför behandlingen inte är kostnadsfri enligt smittskyddslagen.

Förebyggande åtgärder

  • Fågelbord ska alltid rengöras utomhus.
    • Använd såpvatten eller desinfektionsmedel.
    • Använd inte högtryckstvätt för att spola bort fågelavföring eftersom det kan öka mängden smittämne i luften.
  • Tvätta händerna noggrant efteråt.
  • Använd andningsskydd med partikelfilter vid arbete i slutna utrymmen eller vid borttagande av stora mängder fågelspillning

Läs mer

Papegojsjuka, ornitos - Vårdgivarwebben Region Kalmar län

Provtagningsanvisningar atypiska luftvägsbakterier (PCR)

Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen

Sidan uppdaterad: 21 december 2023

Kategori