Digital utbildning vård-och insatsprogram för psykisk hälsa

Nu finns en digital utbildning i Ping Pong om de nationella vård-och insatsprogrammen (VIP).

  • Publicerad: 23 okt 2023 11:15

VIP bygger på nationella riktlinjer och kan användas av medarbetare inom socialtjänst, skola och hälso-och sjukvård. Innehållet är även till för invånarna, att söka information för egen eller anhörigas del.

Vård- och insatsprogram finns för adhd, depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende, schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende.

Utbildningen kan genomföras när det passar dig och tar cirka 25 minuter.

Till introduktionsutbildningen i Ping Pong

Läs mer om vård- och insatsprogrammen på Vårdgivare

Sidan uppdaterad: 23 oktober 2023

Kategori