De testar distansmonitorering av fysisk aktivitet och träning

Under våren testar ett antal medarbetare inom rehabiliteringen ett nytt arbetssätt genom distansmonitorering. Hjärtrehab- och KOL-patienter får mäta sin fysiska aktivitet själva via en sensor och samtidigt ha digital kontakt med sin fysioterapeut om resultaten.

Jonna Ljung, arbetsterapeut Torsås kommun och Ulrika Bokén, fysioterapeut Region Kalmar län.
Jonna Ljung, arbetsterapeut Torsås kommun och Ulrika Bokén, fysioterapeut Region Kalmar län.
  • Publicerad: 28 mar 2024 09:46

- Vi hoppas att testet ska hjälpa oss att hitta nya arbetssätt för att möta våra patienter på ett resurseffektivt sätt. Dessutom hoppas vi att det ska öka motivationen och göra patienterna mer självständiga, säger Ulrika Bokén och Jonna Ljung, projektledare för testerna. De patienter som bor långt från en mottagning har möjlighet att träna på egen hand men samtidigt känna stöd från sin fysioterapeut.

Rent konkret kommer patienten att ha en sensor i fickan som registrerar fysisk aktivitet (steg), specifika hemövningar, funktionstester samt ger möjlighet att utvärdera dagliga aktiviteter med kvalitativa beskrivningar.

Fysioterapeuten kan sedan digitalt följa hur det går för patienten att göra sina övningar och hur aktiv hen är, via feedback från patienten i form av emojis och kommentarer.

- Terapeuten har möjlighet att använda informationen om hur mycket patienten varit igång som utgångspunkt vid dialog om mål och utvärdering, säger Ulrika Bokén. Terapeuten kan på distans korrigera träningsprogram vid behov istället för att vänta in när uppföljning är planerad. Besök hos terapeuterna skulle kunna glesas ut. Helt enkelt terapeuten kan följa kvalitét och kvantiteten av träningen på ett annat sätt.

Testerna är en del av förbättringsarbetet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära som görs i samarbete med eHealth Arena och pågår fram till sommaren.

Sedan tidigare testar arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Torsås kommun samma verktyg för äldre i förebyggande syfte.

Läs mer om projektet Framtidens habilitering och rehabilitering är nära

Omställning pågår

Här kan du läsa om fler pågående omställningsarbeten i länet: 

Goda exempel på nära vård

 

Sidan uppdaterad: 28 mars 2024

Kategori