Så arbetar vi med patientinformation

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar med patient- och närståendeinformation.

Region Kalmar län använder i första hand alltid webbplatsen 1177.se för förmedling av patientinformation. Genom att använda befintligt innehåll på 1177.se får patienter och närstående samma information oavsett var man bor och får vård i landet. Vid behov kompletterar vi nationell information med konkret, lokal information som berör länets invånare. Att arbeta med patientinformation på detta sätt bidrar till en jämlik vård.

För att lyfta budskap mot patienter och närstående använder vi informationsskärmar eller/och sociala media. Vid behov tar vi också fram tryckt patientinformation.

1177.se

Webbplatsen 1177.se är Region Kalmar läns förstahandsval för förmedling av patientinformation. På 1177.se finns nationella artiklar om sjukdomar, behandlingar, symtom, egenvård, hälso- och sjukvården i Sverige och patienträttigheter. Inom vissa områden finns också regionala artiklar eller tillägg som kompletterar det nationella materialet.

På 1177.se finns också kontaktuppgifter till vården på respektive klinik/enhet/mottagnings kontaktkort. I inloggat läge på webbplatsen finns också e-tjänster så som Journalen, webbtidbok med mera.

I mötet med patient/närstående kan du muntligen hänvisa till webbplatsen 1177.se eller skriva ut informationen åt patienten, eftersom all information på 1177.se är fri att skriva ut.

Saknas information på 1177.se?

Hör av dig till patientinformation@regionkalmar.se så hjälper vi er att komplettera informationen om området på 1177.se. 

Informationsskärmar i väntrum och på bussar

En av våra egna viktiga kanaler är informationsskärmarna som finns i väntrum och på länets bussar. I väntrummet är informationsskärmen den primära kanalen, som i de allra flesta fall ersätter affischering.

Kom igång med er informationsskärm och läs om hur väntrummen i Region Kalmar län ska se ut.

Sociala media

Sociala media är en självklar del i vår externa kommunikation. Region Kalmar län strävar efter att kommunicera med olika målgrupper på deras villkor och på de arenor där de är aktiva. På vissa av regionens plattformar fungerar det att lyfta aktuell patient- och närståendeinformation.

Läs om Region Kalmar län i sociala medier på vårt intranät

All patientinformation som kommuniceras via sociala media ska gå genom Region Kalmar läns officiella konton.

Vid behov av större kommunikativa satsningar med patientinformation kan kontakt tas med Regionstab kommunikation.

Tryckt patientinformation

I första hand använder vi inom Region Kalmar län alltid webbplatsen 1177.se för förmedling av patientinformation. Endast i undantag skapar vi trycksaker. Utbudet som finns tillgängligt för beställning till er mottagning hittar du i vår webbutik som du når via intranätet

I vissa fall är det motiverat att ta fram tryckt patientinformation. 

Läs mer om när det är motiverat att ta fram tryckt patientinformation och få information om hur du i så fall går tillväga.

Översättning av patientinformation

Översättning av patientinformation inom Region Kalmar län ska ske med restriktivitet. I första hand ska patientinformation tas fram på lättläst svenska för att nå grupper med begränsad kunskap i svenska eller begränsad läsförståelse.

Före översättning ska verksamheten ta ställning till flera övervägande och alla översättningar ska godkännas av Regionstab kommunikation. 

Läs hela riktlinjen om patientinformation.