Så arbetar vi med patientinformation

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar med patient- och närståendeinformation.

Region Kalmar län använder i första hand alltid webbplatsen 1177.se för förmedling av patientinformation. Genom att använda befintligt innehåll på 1177.se får patienter och närstående samma information oavsett var man bor och får vård i landet. Vid behov kompletterar vi nationell information med konkret, lokal information som berör länets invånare. Att arbeta med patientinformation på detta sätt bidrar till en jämlik vård.

För att lyfta budskap mot patienter och närstående använder vi informationsskärmar eller/och sociala media. Vid behov tar vi också fram tryckt patientinformation.

1177.se

Webbplatsen 1177.se är Region Kalmar läns förstahandsval för förmedling av patientinformation. På 1177.se finns nationella artiklar om sjukdomar, behandlingar, symtom, egenvård, hälso- och sjukvården i Sverige och patienträttigheter. Inom vissa områden finns också regionala artiklar eller tillägg som kompletterar det nationella materialet.

På 1177.se finns också kontaktuppgifter till vården på respektive klinik/enhet/mottagnings kontaktkort. I inloggat läge på webbplatsen finns också e-tjänster så som Journalen, webbtidbok med mera.

I mötet med patient/närstående kan du muntligen hänvisa till webbplatsen 1177.se eller skriva ut informationen åt patienten, eftersom all information på 1177.se är fri att skriva ut.

Informationsskärmar i väntrum och på bussar

En av våra egna viktiga kanaler är informationsskärmarna som finns i väntrum och på länets bussar. I väntrummet är informationsskärmen den primära kanalen, som i de allra flesta fall ersätter affischering.

Läs mer om riktlinjer som gäller för väntrum.

Sociala media

Sociala media fungerar bra som en plattform för att lyfta aktuell patient- och närståendeinformation, gärna med länkning för vidare läsning på 1177.se. All patientinformation som kommuniceras via sociala media ska gå genom Region Kalmar läns officiella konton. Vid önskan om att nyttja sociala media som kanal för patientinformation tas kontakt med Regionstab Kommunikation.

Tryckt patientinformation

I första hand använder vi inom Region Kalmar län alltid webbplatsen 1177.se för förmedling av patientinformation. Endast i undantag skapar vi trycksaker som exempelvis en broschyr, en folder eller ett visitkort. Utbudet som finns tillgängligt för beställning till er mottagning hittar du i webbutiken

När är det motiverat att ta fram tryckt patientinformation?

I de fall där det inte går att komplettera informationen om området på 1177.se eller publicera informationen på en specifik mottagnings kontaktkort. Om du är osäker och behöver råd eller hjälp med att ta fram en trycksak, kontakta gärna Regionstab Kommunikation via  patientinformation@regionkalmar.se.

Du kan själv ta fram enklare patientinformation med hjälp av layoutverktyget Adlab. Tänk på att du måste ha tillåtelse att använda eventuella bilder.

Översättning av patientinformation

Översättning av patientinformation inom Region Kalmar län ska ske med restriktivitet. I första hand ska patientinformation tas fram på lättläst svenska för att nå grupper med begränsad kunskap i svenska eller begränsad läsförståelse.

Före översättning ska verksamheten ta ställning till flera övervägande och alla översättningar ska godkännas av Regionstab kommunikation. 

Läs hela riktlinjen här.

Sidan uppdaterad: 9 juni 2022