Tryckt patientinformation

Har ni identifierat ett behov av kommunikation till era patienter? Då kan du läsa mer nedan om vad som är viktigt att tänka på och få tips på hur ni kommunicera på ett bra sätt till era patienter.

Innan ni tar fram eget kommunikationsmaterial är det viktigt att ni går igenom nedan checklista. 1177.se är vårt förstahandsval för förmedling av patientinformation och dit vi ska hänvisa patienter i första hand. Endast i undantagsfall tar vi fram trycksaker.

Checklista 

 1. Finns informationen på 1177.se? Då kan ni i första hand hänvisa era patienter till 1177.se eller vid behov skriva ut informationen från 1177.se.
 2. Saknas delar av informationen på 1177.se? Kontakta patientinformation@regionkalmar.se så hjälper vi er att komplettera informationen eller skapa en ny information på 1177.se.
 3. Hittar inte era patienter till rätt sida på 1177.se? Kontakta patientinformation@regionkalmar.se för hjälp med att lyfta fram informationen på 1177.se.
 4. Gör en målgruppsanalys – Vilka är er målgrupp och hur tar de enklast till sig information? Vid behov kan Regionstab kommunikation vara behjälpliga i detta.
 5. Finns fortsatta behov av informationsmaterial? Då kan ni följa nedan steg. Notera att informationen också ska finnas digitalt på 1177.se även om ni behöver komplettera med en trycksak. 

Enklare trycksaker 

I första hand arbetar vi digitalt med information via 1177.se, men ibland behöver informationen kompletteras med ett enklare informationsblad. Det kan du ta fram själv med hjälp av vår mall för patientinformation i word. Tänk på det här när du tar fram egen patientinformation:

 • Använd alltid mallen för patientinformation i word när du tar fram informationsmaterial till patienter och anhöriga. Länka till relevant webbsida på 1177.se för vidare läsning om en sådan finns.
Skärmklipp hur du hittar mallen i word
 • Få tips på hur du tar fram en bra text i stycket längre ned på sidan. Använd klarspråk så att ditt budskap är lätt för mottagaren att förstå och ta till sig.
 • Lägg aldrig in egna grafiska element.
 • Var restriktiv med att inkludera bilder i informationsblad som ni tar fram själva. Tänk på att vi behöver ha rättigheter och samtycke till de bilder vi använder. Om du behöver använda en bild för att förstärka budskapet eller illustrera något, använd i så fall någon av de bilder som finns i vår bildbank.

Hitta en passande, fri bild i vårt bibliotek.

Om du inte hittar någon som passar kan du vända dig till  kommunikationproduktion@regionkalmar.se för att få hjälp med bild.

Folder eller en broschyr

Vänd dig till Regionstab Kommunikation så hjälper dig genom hela processen patientinformation@regionkalmar.se

Skriv så att mottagaren förstår

 • Tänk på vem du skriver till – anpassa texten till mottagaren.
 • Skriv det viktigaste först. Vad vill du mottagaren ska veta eller göra?
 • Skala bort onödiga ord och onödig information.
 • Skriv kort och koncist men variera meningslängd och styckelängd.
 • Använd bara tabeller och bilder om de tillför något till texten.
 • Strukturera din text med rubrik, mellanrubriker och stycken.
 • Skriv aktivt, undvik passiv form.
 • Förklara facktermer om du måste använda dem.
 • Skriv ut förkortningar. 
 • Granska din text innan du lämnar den ifrån dig eller be en arbetskamrat göra det.

Beställning av trycksaker

Enklare informationsblad som används till ett begränsat antal patienter kan skrivas ut på vanlig skrivare. Har ni en bredare målgrupp eller har fått hjälp med en folder/broschyr kan ni istället beställa ett antal trycksaker via webbutiken.

Här kan du läsa mer om hur du beställer från webbutiken.