Cancerrehabilitering

Alla patienter med cancer bör under hela vårdprocessen vara föremål för cancerrehabilitering.

Patientens situation och behov av cancerrehabilitering bör kartläggas i samråd med patienten. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Att känna att vi är ett team runt patienten med multidisciplinära kompetenser är en styrka. Alla pusselbitar behövs då var och en bidra med sin kompetens och medmänsklighet. Det är viktigt att veta vem som gör vad i det individuella patientärendet, så insatserna samordnas om ärendet är av mer komplex påverkan av fysisk, psykisk, socialt och/eller existentiellt slag.