Cosmicutbildning för hyr- och ny personal

Här finns den information du som personal/hyrpersonal behöver för att logga in och använda e-learningen för Cosmic.

Inhyrd personal ska, i enlighet med avtal, gå igenom utbildning av Cosmic innan tjänstgöringens start för att underlätta dennes arbete i journalsystemet, detta då ett korrekt användande är en förutsättning för säker och god vård.

Grundutbildning i Cosmic sker genom e-learning. Observera att utbildningen är generell och visar hur leverantören tänkt att Cosmic ska användas. I vissa fall görs lokala anpassningar och då kan filmerna skilja sig något från hur det ser ut eller fungerar i landstingets Cosmicmiljö. Utbildningen kan därför behöva kompletteras på plats med riktlinjer och/eller rutinbeskrivningar.

Kompletterande lokala instruktionsfilmer hittar du under Hjälpmenyn i Cosmic under rubriken Cosmic instruktionsfilmer.

Tips och trix, riktlinjer och annan information om hur vi använder Cosmic hittar du på vårt intranät.

Instruktion, inloggning och användning

Lathund e-learning Cosmic - hyrpersonal och nyanställd personal

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta respektive handläggare för hyrpersonal:

Länssjukhuset i Kalmar och Diagnostiskt centrum

Läkare och sjuksköterskor

Sjuksköterskor

Oskarshamns sjukhus

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor

Västerviks sjukhus

Läkare

Sjuksköterskor

Resursenheten
Tel. 0490-865 15

Primärvård

Psykiatri