Samordning och kontakt

  • Niklas Teodorsson
  • Vik. Processledare Nära vård, Kommunförbundet Kalmar län
  • Telefonnummer

    010-357 06 74

Samordnande arbetsgrupp (Region Kalmar län)

Stödjer medarbetare och chefer i omställningen

  • Kommunicerar och sprider kunskap och inspiration  
  • Följer nationell, regional och lokal utveckling och forskning
  • Samverkar med andra aktörer i samhället
  • Rapporterar till staten om länets utveckling
  • Analyserar och följer upp på övergripande nivå

Kontakta någon av oss!

Marie Ragnarsson, samordnare nära vård
Mathias Karlsson, analytiker 
Maria Svensson, utvecklingsledare
Julia Ström, verksamhetsutvecklare
Emma Rydh, kommunikatör