Samordning och kontakt

Marie Ragnarsson
Samordnare nära vård Region Kalmar län
072- 465 84 04

Kristina Dahlberg
Processledare nära vård
Kommunförbundet i Kalmar län
0480-45 67 23

Samordnande arbetsgrupp (Region Kalmar län)

Stödjer medarbetare och chefer i omställningen

  • Kommunicerar och sprider kunskap och inspiration  
  • Följer nationell, regional och lokal utveckling och forskning
  • Samverkar med andra aktörer i samhället
  • Rapporterar till staten om länets utveckling
  • Analyserar och följer upp på övergripande nivå

Kontakta någon av oss!

Marie Ragnarsson, samordnare nära vård
Mathias Karlsson, analytiker 
Maria Svensson, utvecklingsledare
Julia Ström, verksamhetsutvecklare
Emma Rydh, kommunikatör

Sidan uppdaterad: 19 januari 2022