Patientberättelser

Hur kan vi förbättra vården för invånaren? Hör patienterna själva berätta.

Linda berättar om att ha tre barn med olika särskilda behov

Linda har tre barn med olika diagnoser

Sofie berättar om att vara anhörig till en multisjuk

Sofies mamma har Parkinson och behöver vår från många vårdinstanser.

Jessicas upplevelse av digitala vårdmöten

Jessica sparar både tid och energi på att möta vården digitalt.

Citat från invånardialoger 

Dessa filmer innehåller citat om vården och omsorgen från brukare och patienter i vårt län. Filmerna kan användas när ni diskuterar hur ni ska ställa om er verksamhet. 

Observera att citatet inte är sagt av personen på bilden.

Så säger invånarna - generell film 1:21 min

Så säger invånarna - om person, relation och samordning 1:18 min (Youtube)

Så säger invånarna - om att vara aktiva medskapare 1:20 min (Youtube)

Så säger invånarna - om proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt 1:20 min (Youtube)