Samverkan ska stärka barn och ungas hälsa i Mörbylånga

Regionen och Mörbylånga kommun gör en gemensam satsning för att förebygga ohälsa hos unga.

Ett nära samarbete mellan hälsocentralen, barn- och ungdomshälsan, BHV, MHV samt kommunens förebyggande arbete är utgångspunkt för satsningen. Tillsammans vill man nu ta ett krafttag för att förbättra förutsättningarna för unga i kommunen. 

Annelie Bergman är nytillträdd samordnare för det förebyggande arbetet bland barn och unga i Mörbylånga kommun.

- Det som är så spännande med detta uppdrag är att det gäller allt förebyggande arbete för barn och unga inom både kommun och region, säger hon. Alla vi som arbetar med barn och unga i Mörbylånga kommer genom samverkan och gemensam strategi bli ännu bättre och mer effektiva i vårt arbete. Vi ser att ett stärkt samarbete kan ge barn bättre förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling.

Magdalena Ståhle
Magdalena Ståhle

- I sant förebyggande arbete behöver man stärka de styrkor och tillgångar som redan finns inte fixera oss vid det som inte fungerar, säger Magdalena Ståhle, verksamhetschef för barn- och ungdomshälsan i länet. Vi behöver goda exempel och en tilltro till den egna kraften. Det finns en massa kraft och entusiasm som vi nu ska ta tillvara på.  

Första steget är att kartlägga hur det nuvarande arbetet ser ut, efter det följer en omstart av det förebyggande arbetet. Den 31 mars 2023 ska en handlingsplan vara klar för det kommande arbetet.