Relationer och kontinuitet i vården för diabetespatienter

Maja Isaksson vid Blomstermåla hälsocentral har genom sitt arbetssätt lyckats förbättra värdena för långtidssocker, njurvärden, blodtryck och vikt. Samtidigt har patienterna blivit nöjdare och tryggare.

Tre frågor till Maja Isaksson

Det Maja Isaksson har jobbat med är engagemang för patienterna, täta kontakter och personliga relationer.

- Jag har försökt är inte släppa dem helt, säger Maja. Jag märkte att patienterna lätt tappar motivationen om det går lång tid mellan besöken. Det vanliga är att man träffas två gånger per år men genom att lägga till någon telefonkontakt emellan har jag sett stor skillnad.

Maja har idag ungefär 250 diabetiker och 100 pre-diabetiker hon arbetar med. Hon har koll på alla och genom åren har hon lärt sig hur hon ska nå fram. Mycket hänger ihop när det gäller diabetespatienter. Det handlar om att se kombinationen av livsstil, patientens egen förmåga och bra medicinering.  

-  Att känna sina patienter och att visa intresse för deras situation är jätteviktigt. Och att ha goda relationer till patienterna är roligt för mig också. Mitt jobb ger mig så mycket tillbaka. 

Blomstermåla hälsocentral ligger i topp nationellt när det gäller diabetesvård och Majas goda resultat börjar sprida sig.

- Diabetes intresserar mig så mycket och här finns så mycket att göra, säger Maja Isaksson. Jag ser det som att jag sparar resurser för vården i stort Jag lägger mycket tid på patienterna i ett tidigt skede men det sparar vi in i slutändan.