Egenmonitorering ger mer delaktiga patienter

På Hjärtsviktsmottagningen i Oskarshamn arbetar Erica Sandqvist och Camilla Kennestig med hemmonitorering av ett 15-tal hjärtsviktspatienter. Resultatet har blivit mer delaktiga och engagerade patienter.

- Egenvården vid hjärtsvikt är viktig för livskvaliteten och för att minska återinläggningar, berättar Erica och Camilla som samordnar ett femtontal patienter med hjärtsvikt och egenmonitoreringen.  

Erica Sandqvist och Camilla Kennestig, hjärtsviktsmottagningen i Oskarshamn
Erica Sandqvist och Camilla Kennestig, hjärtsviktsmottagningen i Oskarshamn

Arbetssättet innebär att patienten får låna blocktrycksmätare och våg samt att man laddar ner en app till sin telefon. Patienten mäter blocktryck, vikt och syremättnad och rapporterar in via appen minst tre gånger i veckan.

- Några var osäkra i början men det har gått över förväntan, säger Erica. Ibland har tekniken strulat och då har vi guidat i telefon eller åkt hem och hjälpt till. Ibland har vi fått hjälp av Telia som står bakom systemet. Överlag har det fungerat väldigt bra.

- Framför allt märker vi att patienterna har fått mer förståelse för sin sjukdom och sin hjärtsvikt, säger Camilla. De förstår varför de mäter sina värden och vilka konsekvenser det får. De säger ofta att det är en trygghet att veta att vi har koll på deras värden.

Tre gånger i veckan går Camilla och Erica in och tittar i systemet hur värdena hos patienterna ser ut. Systemet innehåller även en chattfunktion och har det inkommit frågor så svarar de på dem.

- Patienterna är väldigt engagerade i detta och tycker det är skönt att kunna göra saker själv och slippa resa. Vissa är så engagerade att de mäter sina värden varje dag. Vi ser också att återinläggningarna har minskat och det är ju en stor vinst, säger Erica.

Karl-Gerhard Johansson
Karl-Gerhard Johansson i Oskarshamn är en av de patienter som mäter sina värden själv. "Det är inte svårt alls" säger han.