Informations- och stödmaterial

Här hittar du stödmaterial du kan använda för att prata om Nära vård på din arbetsplats.

Presentationer för arbetsplatsträffar

Presentation om nära vård för arbetsplatsträffar (Region Kalmar län) 

Vad är nära vård? En presentation från SKR 

Tillsammans hälso- och sjukvård 

Tillsammans hälso- och sjukvård är Region Kalmar läns forum för utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården. Målgrupp för nätverket är regionens verksamhetschefer inom de tre vårdförvaltningarna. Nätverket träffas vanligtvis två gånger per år. 

Material 30 september 2022 

Hur vet vi att vi gör rätt saker? - Jon Rognes - Leading healthcare och Mathias Karlsson, analytiker, Region Kalmar län

Presentation Jon Rognes 

Mathias Karlsson: Blir vården närmre i Kalmar län?

Varför blir det fel trots att alla gör rätt - Om samverkan och de organisatoriska mellanrummen - Mats Tyrstrup, forskare Handelshögskolan Stockholm 

Presentation Mats Tyrstrup