Uppföljning regionsjukvård

Region Kalmar län arbetar med löpande uppföljningar av köpt och såld vård inom sydöstra sjukvårdsregionen och landets övriga regioner.

Följande parametrar finns att ta del av på begäran.

  • Kostnader all köpt vård utanför länet
  • DRG-uppföljning (enbart från US)
  • Konsumtion, DRG, vårdtid, antal vårdkontakter, antal patienter
  • Remissflödet till andra sjukhus

Kontakt 

Fredrik Rosmer
Koncernkontroller
Regionstab Ekonomi
tel:840 53

Rikard Bergsten
Ekonom
Regionstab samordning Hälso- och sjukvård
tel: 842 50

Louise Jakobsson
Ekonomichef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Sjukvårdsregionala ekonomigruppen
tel: 817 32

Muris Sipo
Ekonomichef
Psykiatriförvaltningen
tel. 841 94

Philip Johansson
Statistiker
Regionstab Ekonomi
tel: 817 73