Processtöd

Nationella, sjukvårdsregionala och lokala system för kunskapsstyrning ska bidra till jämlik, effektiv vård och god vård med målet att vården ges med hög kvalitet och patientsäkerhet.

Region Kalmar län har tillsammans med Region Östergötland och Region Jönköpings län etablerat en gemensam struktur för kunskapsstyrning. Strukturen kopplar till regionernas system för kunskapsstyrning. Sydöstra sjukvårdsregionens Regionala programområden (RPO) har ett uppdrag som bygger på att värdet i hälso- och sjukvården skapas i mötet och utgår från sjukvårdsregionens löften till invånarna.

Processtöd  

Leni Lagerqvist 
Samordnare kunskapsstyrning.
Processtöd kunskapsråd Medicin och akut vård
Processtöd RPO öron-, näsa- och halssjukdomar

Lillemor Broling
Processtöd RPO infektionssjukdomar
Processtöd RPO ögonsjukdomar

Maria Minich Karlsson
Processtöd Kunskapsråd Diagnostik och Sinnen
Processtöd RPO psykisk hälsa

Gunilla Persson
Processtöd RPO lung- och allergisjukdomar

Ulrika Bokén
Processtöd RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Siv Folkhammar Andersson 
Processtöd NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin