Villa Linné - stor satsning på nära vård i Kalmar

Det nya korttidsboendet Villa Linné i Kalmar har blivit startskottet för att stort utvecklingsarbete med fokus på in- och utskrivning av patienter. Med i arbetet är medarbetare från länssjukhuset, primärvårdsförvaltningen och kommunal vård och omsorg.

Annkristin Svensbergh, Niklas Föghner, Julia Ström och Helen Nilsson, Kalmar kommun.
Annkristin Svensbergh, Niklas Föghner, Julia Ström och Helen Nilsson, Kalmar kommun.
  • Publicerad: 9 feb 2024 07:42

- Det är jätteroligt att det här arbetet startar upp i Kalmar och att så många från olika verksamheter är med och bidrar, säger Niklas Föghner, primärvårdsdirektör.

Tillsammans med Annkristin Svensbergh, sjukhuschef, inledde han en i veckan en utvecklingsdag för ett 40-tal medarbetare från regional och kommunal primärvård och länssjukhuset. 

- Att vi nu samverkar kring Villa Linne för god och säker vård utifrån ett nytt och innovativt arbetssätt känns både värdefullt och framåtblickande, säger Annkristin Svensbergh. 

Säkrare och smidigare övergångar

Fokus för arbetet är hur övergångarna mellan olika vård och omsorgsformer ska fungera säkrare och smidigare för patienter med komplexa vårdbehov.

Med stöd av Julia Ström, verksamhetsutvecklare, har man gjort en kartläggning av hur det fungerar idag.

- Kartläggningen visar att det finns brister i samordningen, tex när det gäller ansvar, läkemedelslistor och informationsöverföring, säger Julia. Samtidigt ska vi inte glömma att mycket som görs är bra, vi försöker lösa saker och vi samarbetar. Men nu ska vi göra det ännu bättre.

Nu ska arbetsgruppen arbeta vidare för att ta fram förslag på gemensamma arbetssätt som fungerar för alla aktörer. Framför allt ska arbetet leda fram till en större trygghet för patienterna.

-  Nu är det dags att vi slipar ner trösklarna, säger Annkristin Svensbergh.

Förbättringsarbetet Villa Linné

Villa Linné är Kalmar kommuns nya korttidsboende som är beläget i Linnéstaden i Oxhagen. På Villa Linné bor invånare som behöver avlastas i omsorgen, få tid för rehabilitering eller återhämtning efter sjukdom/skada eller då hemsituationen blivit ohållbar av andra skäl. Idag har boendet 40 platser och men under året utökas antalet platser till 60.

Mål med arbetet:

  • Patienter och närstående ska uppleva trygghet
  • Arbetssätten ska tillgodose komplexa vårdbehov
  • Ett mer resurseffektivt och gränslöst arbetssätt

Sidan uppdaterad: 9 februari 2024

Kategori