Skärpt uppmärksamhet på kikhosta

Under förra veckan diagnosticerades ett fall av kikhosta i länet och smittskyddsläkaren uppmanar därför till skärpt uppmärksamhet.

  • Publicerad: 23 okt 2023 14:15

Detta är första fallet i länet sedan 2020 och förekomsten har varit låg i hela landet under och efter pandemin. Antalet fall av kikhosta har på senare tid ökat kraftigt i Danmark och det finns risk för ett ökat antal fall även hos oss framöver. Smittskyddsläkaren informerar nu för att öka medvetenheten om diagnosen och uppmanar till en frikostig provtagning när kikhosta kan misstänkas, inte minst när det gäller gravida och vårdpersonal.

Kikhosta drabbar de allra minsta barnen värst. Vaccin mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och första dosen ges vid 3 månaders ålder. Sedan förra året rekommenderar Folkhälsomyndigheten gravida, från graviditetsvecka 16, att vaccinera sig mot kikhosta. Detta för att skydda nyfödda barn fram till dess att de fått vaccinet. Vaccinationen är avgiftsfri för gravida i Region Kalmar län.

Sidan uppdaterad: 23 oktober 2023

Kategori