Sårteamet växer till hela länet: ”Det här är verkligen nära vård"

På Länssjukhuset i Kalmar finns sedan 2008 sårteamet – regionens experter på svårläkta sår. Nu ska sårteamet bli ett regionalt sårcentrum och ge konsultationer till hela länet.

Emma Bodén Rocque och Eva Flobrant, sjuksköterskor i regionalt sårcentrum.
Emma Bodén Rocque och Eva Flobrant, sjuksköterskor i regionalt sårcentrum.
  • Publicerad: 21 feb 2024 09:15

De flesta patienter med svåra sår upptäcks och tas omhand i primärvård och i kommunal hälso- och sjukvård. Tidigare var det vanligt att patienter med svårläkta sår remitterades till sjukhuset.

- Det är ofta äldre personer och vi ska inte flytta på dessa patienter om vi inte måste, säger Eva Flobrant som är sjuksköterska i sårteamet. Vi strävar efter om ett sår inte läker inom fyra till sex veckor ska man få en specialistbedömning. 

Utökas till norra länet

Tanken med det nya arbetssättet är att patienten ska kunna stanna kvar hemma eller i primärvården och i stället får sjuksköterskan konsultation av specialister på sjukhuset. Det betyder att även Oskarshamns och Västerviks sjukhus samt primärvården i både region och kommun kan ta del av kompetensen i regionalt sårcentrum.

- Det här är ju verkligen nära vård, säger Eva Flobrant. Det blir tryggare för patienten som kan vara kvar hemma. Samtidigt sparar vi både tid och resurser för sjukhuset. Och vår kompetens inom sårvård blir mer tillgänglig och kommer fler till gagn.

Inga dumma frågor

Teamet har utökats under projektet. På länssjukhuset i Kalmar sitter tre sjuksköterskorna och en undersköterska. I norra länet finns även två  undersköterskorna.

- Vi är riktigt snabba, telefonen och Messenger är öppen hela tiden. Vi provar oss fram och ser hur behoven ser ut. Med hjälp av bilder kan vi göra bra bedömningar. Inga frågor är för dumma utan det är bara att höra av sig! Har man frågor så har man, så tänker vi.

FAKTA - Så kommer du i kontakt med regionalt sårcentrum

Tel 010-358 19 82 alternativt messenger: sårteamet.

Eva Flobrandt hälsar att det är bra om man kan lägga in en bild i PACS före kontakt. Då blir bedömningen bättre. Arbete pågår att även kommunen ska kunna lägga in bilder vid konsultation.

Sidan uppdaterad: 21 februari 2024

Kategori