Nytt vårdprogram osteoporos

Region Kalmar Läns osteoporosgrupp har utarbetat ett nytt vårdprogram med utgångspunkt från nationella riktlinjer.

  • Publicerad: 17 okt 2023 15:06

Vårdprogrammet innehåller praktiskt tillämpbara råd för utredning, behandling och uppföljning av osteoporos.

Vårdprogrammet innehåller några ändringar jämfört med tidigare vårdprogram:

  • Programmet rekommenderar tidig bentäthetsmätning (DXA) vid höftfraktur och kotkompression för större möjlighet att snabbt sätta in anabol medicinering hos de patienter som har mycket hög frakturrisk.
  • Nya riktlinjer för behandlingsuppehåll med och återinsättning av bisfosfonater.
  • Nya riktlinjer för tandläkarbedömning inför behandling med bisfosfonater och denosumab.

Läs mer i vårdprogrammet för osteoporos 

Sidan uppdaterad: 17 oktober 2023

Kategori