Ny version av Pascal

Den 25 maj produktionssätts Pascal version 3.0. Den nya versionen är fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan vilket kommer innebära vissa förändringar.

  • Publicerad: 7 maj 2024 14:57

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan är ett register som ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Den nya versionen av Pascal är anpassad till att använda det nya registret och de nya kraven framtagna av E-hälsomyndigheten för Nationella läkemedelslistan.

Vad innebär förändringen för mig som förskrivare?

Vid nyförskrivning i Pascal:

  • Strukturerad dosering införs
    Doseringen i Pascal översätts till strukturerad dosering för att kunna tolkas på samma sätt även om den hanteras i olika system.
  • Behandlingsorsak och behandlingsändamål obligatorisk
    Förslag finns kopplat till läkemedlet, t.ex. ”hypertoni – Mot förhöjt blodtryck”, men kan ändras.
  • Administreringsmetod obligatorisk
    Förslag finns kopplat till läkemedlet, t.ex. ”sväljes” för tabletter, men kan ändras.

Vid förnyelse av förskrivningar i Pascal:

Det finns ett undantag från att tillföra de obligatoriska uppgifterna enligt ovan vid förnyelse. Undantaget gäller fram till 2025-12-01.

För mer information:

Tidigare inspelat webbinarium som fortfarande är aktuellt

Skriftlig sammanfattning av nyheterna

Läs mer om Nationella läkemedelslistan hos eHälsomyndigheten

Sidan uppdaterad: 7 maj 2024

Kategori