Ny tjänst för Säker digital kommunikation på gång

För att kunna utbyta sekretessklassad information digitalt med alla andra offentliga och offentligt finansierade aktörer på ett enhetligt och säkert sätt har Region Kalmar län nu skrivit avtal med en leverantör på området.

  • Publicerad: 9 nov 2023 12:46

Den 1 november kommer implementering av Säker digital kommunikation (SDK) i vår IT-miljö att starta inom ramarna för pågående pilotprojekt.

SDK är ett nytt nationellt nätverk där alla myndigheter i Sverige kommer att ingå på sikt och sedan en tid pågår ett pilotprojekt för SDK inom Region Kalmar län. Verksamheterna som ingår i pilotprojektet är Beroendecentrum Kalmar, Onkologiska kliniken och strålningsfysik Kalmar samt Kalmar kommun.

Pilotprojektet syftar till att implementera och främja verksamheter/enheter att ansluta sig till SDK för att:

  • få en snabbare och mer patientsäker handläggning
  • kunna hantera underlag helt eller delvis digitalt
  • spara tid och pappersdokument
  • säkerställa sekretess
  • knyta starkare band mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Nu har avtal tecknats med Certezza och Compodiums produkt TDialog för att fortsätta arbetet.

- Certezza har varit med från 2018 då SDK började implementeras i Sverige och har hjälpt många verksamheter i offentlig förvaltning att införa lösningen. Vi känner oss därför trygga med avtalet, säger Johan Slottner projektägare för SDK i Region Kalmar län.

Den 1 november 2023 kommer projektet att starta implementeringen av SDK i Region Kalmar läns IT-miljö. Därefter kommer testning att göras hos piloterna under slutet av 2023 och början av 2024. SDK startas sedan upp hos piloterna löpande fram till sommaren 2024. Breddinförandet är tänkt att påbörjas efter sommaruppehållet 2024.

Läs mer om SDK och det nationella nätverket inom säker kommunikation som är under uppbyggnad på Ineras hemsida:

Säker digital kommunikation - Inera

För mer information kontakta:

Sidan uppdaterad: 9 november 2023

Kategori