Nu är 1177 för vårdpersonal här

Nationellt kliniskt kunskapsstöd byter namn till 1177 för vårdpersonal. Det betyder att 1177 blir en portal inte bara för invånare utan också för vårdens medarbetare.

  • Publicerad: 10 jun 2024 11:57

Det blir en mjukstart för den nya tjänsten 1177 för vårdpersonal. Med det innehåll som tidigare fanns på webbplatsen nationellt kliniskt kunskapsstöd sker inga stora förändringar.

– Målet på sikt är att ännu fler kunskapsstöd och tjänster blir tillgängliga genom webbplatsen, säger Tomas Kristiansson, sjukvårdsstrateg som arbetar med kunskapsstöd. 1177 är ett starkt varumärke och jag hoppas att kunskapsstyrningen kan dra nytta av detta så att användningen ökar.

Kunskapsstöden produceras som tidigare inom regionernas system för kunskapsstyrning. På webbplatsen finns både nationella kunskapsstöd och ibland också lokala tillägg. Idag finns ungefär 400 kunskapsstöd med målet att det ska bli fler.  

– Detta handlar om att om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje möte mellan patienten och vården, säger Elmar Keppel, chefsläkare. Och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. 

FAKTA: 1177 för vårdpersonal

  • I juni 2023 beslutade regionerna att de nationella kliniska kunskapsstöd som produceras inom regionernas system för kunskapsstyrning ska publiceras under varumärket 1177
  • 1177 kommer därmed att innehålla en del för invånare och en för vårdpersonal
  • 1177 för vårdpersonal öppnar i en första version under andra kvartalet 2024
  • Styrgruppen för kunskapsstyrningen, SKS, har gett Inera i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig målbild för 1177 för vårdpersonal
  • Förslaget har tagits fram i samverkan med företrädare för systemet för kunskapsstyrning

Sidan uppdaterad: 10 juni 2024

Kategori