Lär dig mer om Samordnad individuell plan - SIP

I höst och vinter erbjuds webbinarier om Samordnad individuell plan anpassade till vilken verksamhet du arbetar i.

  • Publicerad: 15 sep 2023 15:47

En Samordnad individuell plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av insatser från socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Detta gäller både vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och region.

Nu erbjuds du ett webbinarium där du tillsammans med andra får möjlighet att diskutera Samordnad invididuell plan tillsammans med andra som arbetar i liknande verksamheter som du. 

Webbinariet är en timme långt och kommer att erbjudas vid följande tillfällen:

För dig som arbetar med vuxna med skadligt bruk och beroende, LARO-patienter, vuxna personer med samsjuklighet

23 november kl 13-14 - läs mer om detta webbinarium i kalendariet 

För dig som arbetar med barn och unga

29 november kl 14-15 - läs mer om detta webbinarium i kalendariet 

För dig som arbetar med äldre invånare och som arbetar med ex demens och palliativ vård

18 januari 2024 kl. 14-15 - läs mer om detta webbinarium i kalendariet 

Webbinarierna anordnas av Region Kalmar län och länets kommuner tillsammans.

Sidan uppdaterad: 15 september 2023