Kommunikationsinsats: Så här söker du vård

Att hänvisa patienter rätt och ge dem korrekt information om hur de ska söka vård sparar tid och resurser för både patienter och vården och leder till en bättre patientupplevelse.

  • Publicerad: 10 jun 2024 12:03

Hänvisa patienter rätt – en vinst för alla

Genom att informera om hur man söker vård kan vi:

Avlasta akutmottagningarna: Många patienter söker sig till akuten i onödan, vilket belastar både personal och resurser. Genom att hänvisa patienter till rätt vårdnivå kan vi korta köer och väntetider på akuten och att patienten får hjälp snabbare.

Förbättra patientupplevelsen: Att hitta rätt vård kan vara svårt, speciellt för personer som inte är bekanta med sjukvårdssystemet. Genom att ge tydlig och lättillgänglig information kan vi förbättra patientupplevelsen och se till att patienterna får den vård de behöver.

Frigöra tid: När patienter söker vård på rätt nivå frigörs tid och vården kan fokusera på dem som har det största vårdbehovet.

Kommunikation i sommar

Som en del av vår kommunikationsplan för sommaren har vi tagit fram en rad olika informationsinsatser för att nå ut till så många som möjligt. Det är dock viktigt att vi alla informerar våra patienter om hur de kan söka vård.

  • Utskick till länets alla hushåll och sommarhushåll: Ett informationsbrev om hur man söker vård skickas till alla hushåll och sommarbostäder i länet.
  • Affischer på svenska, engelska och tyska distribueras till ca 650 turistarrangörer i länet.
  • Sida på 1177: Så här söker du vård i sommar i Kalmar län -1177 
  • Digitala skärmar: Budskapet finns på informationsskärmar på länets bussar och väntrum.
  • Sociala medier: Budskapet går ut på Region Kalmar läns Facebook.
  • Digital kampanj: En riktad Google-kampanj når personer som befinner sig i Kalmar län i sommar.

Behöver ni råd och stöd med er patientkommunikation?

Kontakta regionstab kommunikation på funktionsadressen: patientinformation@regionkalmar.se

Sidan uppdaterad: 10 juni 2024