Indragning av adrenalinpenna Emerade

Åtgärd för vården: Beställ hem adrenalinpenna av annat fabrikat. Kassera inga Emerade pennor innan ni har fått hem nya. Dock var uppmärksam på om första pennan inte aktiveras, använd då ytterligare en penna.

  • Starttid: 11 maj 2023 12:00

Beakta olika hantering av pennorna: Adrenalinpennor kan i allt väsentligt anses utbytbara, men apoteken får inte byta dem pga att handhavandet skiljer. Säkerställ att respektive handhavande är känt!

Läs mer information om indragning av adrenalinpenna Emerade

Innehållsansvarig: Hanna Ilke, läkemedelssektionen. 

Sidan uppdaterad: 12 maj 2023

Kategori