Hälsolotsen Malin Johansson jobbar mot ensamhet i Högsby

Att vara ensam är inte bara en plågsam känsla. Det kan också leda till sjukdomar och ohälsa. Vid hälsocentralen i Högsby finns Malin Johansson som arbetar med en metod för att för att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap.

  • Publicerad: 6 nov 2023 16:56

Malin Johansson uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta personer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter.

- Jag hade som mål att första året hjälpa 10 personer vidare. Jag har haft kontakt med dubbelt så många personer och av dessa har hälften kunnat lotsats vidare till olika aktiviteter och stöd, eller skapat en egen plan för att komma vidare. Några har avbrutit sitt deltagande i projektet på grund av ohälsa och några är på väg framåt. Det är ett jättebra resultat så här långt tycker jag, säger Malin Johansson.

Mat, motion och tobak är kända faktorer som påverkar hälsan.

- Det många inte vet är att ofrivillig ensamhet också har stor påverkan. Faktum är att socialt stöd och socialt sammanhang är två av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest, säger Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare.

Det går att kontakta hälsolotsen själv eller bli hänvisad via primärvården eller kommunens verksamheter. Kravet för att delta är att vara i skriven i Högsby kommun.

Om projektet Hälsolots

Hälsolots är ett projekt som sedan januari 2023 drivs i samarbete mellan Region Kalmar län och Högsby kommun. Projektet kommer nu att arbeta vidare även under 2024.

Projektet Hälsolots är inspirerat av konceptet social förskrivning. I Storbritannien har denna metodik, som där kallas social prescribing, funnits i 15–20 år, och utöver erfarenheterna därifrån finns det forskning som tydligt visar kopplingen mellan socialt sammanhang och god hälsa. 

Projektet i Högsby är kopplat till en forskargrupp som just nu arbetar på att analysera projektet. Resultatet av studien väntas klart i slutet på året.

Sidan uppdaterad: 6 november 2023

Kategori