Gå en studiecirkel i person- och familjecentrering

Ett person- och familjecentrerat arbetssätt är grunden i hälso- och sjukvårdens omställning. Studiecirkeln ”Bemötande i vården – Tillsammans möter vi människor med ett Person och Familjecentrerat arbetssätt” har nu uppdaterats och ges igen på Kompetenscentrum i höst.

  • Publicerad: 19 jul 2023 16:01

Till hösten startar nya omgångar studiecirklar i person- och familjecentrerat arbetssätt i både Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Ingrid Karlsson och Camilla Wilde Björling på Strålningsfysik har båda deltagit i en studiecirkel. 

- Jag har blivit bättre på att ställa öppna frågor till patient och närstående och bättre på att lyssna in deras berättelser, säger Camilla Wilde Björling. Deltagandet i kursen har även lett till att jag pratar mindre själv vid patientmöten nu jämfört med innan jag deltog i studiecirkeln. Jag fick en ökad medvetenhet om att i mötet med patient är vi två experter som möts, patienten på sin situation och sjukdom och jag på det vård och behandling av sjukdomen.

Ingrid Karlsson håller med.

- Detta sätt att arbeta ger både mig och patienten mycket mer och mötet blir mer tidsekonomiskt. Jag har börjat mina möten med att fråga patienten vad hen har för tankar och funderingar och vad som är viktigt för hen. Sen utgår jag ifrån det svaret.

Studiecirkel Kalmar 

Datum cirkel 1: 5/9, 25/9, 2/10, 10/10

Datum cirkel 2: 23/10, 7/11, 16/11, 29/11

Tid: 14:30-16:30

Kontaktpersoner: Camilla Ed Sjöbäck, Carina Berg Söderberg

Studiecirkel Oskarshamn

Datum: 18/9, 25/9, 2/10, 9/10

Tid: 14:00-16:00 (Obs! tiden)

Kontaktperson: Anita Axesol Greis

Studiecirkel Västervik

Datum: 16/10, 30/10, 13/11, 27/11

Tid: 14:30-16:30

Kontaktperson: Ann-Therese Hedqvist

Vill du delta i en studiecirkel?

Läs mer och anmäl dig i kompetensportalen Ping Pong – sök på studiecirkel.

Sidan uppdaterad: 19 juli 2023

Kategori