Ett år med digitala ungdomsmottagningen

I ett år har länets ungdomar kunnat komma i kontakt med ungdomsmottagningen digitalt.

Pojjke kollar på mobilen i soffan
  • Publicerad: 16 feb 2024 07:58

Ungdomsmottagningen är en lågtröskelverksamhet dit ungdomar själva kan söka råd och stöd kring kroppen, relationer, kön eller sexualitet. Tanken med den digitala mottagningen var att det skulle bli ännu enklare för ungdomar att söka hjälp. ”Ingen fråga är för liten”, skriver den digitala ungdomsmottagningen på 1177.se.

Pia Johansson är en av de barnmorskor som har varit med från starten.

- Ett digitalt möte går att få nästa dag och det passar väldigt bra för den här målgruppen. Om ungdomen vill ha ett fysiskt möte behöver de ofta vänta ett par veckor. Ibland behöver vi komplettera med ett fysiskt besök, då löser vi det.

Just nu bemannas den digitala ungdomsmottagningen av fem barnmorskor på sammanlagt 100 procent och tre kuratorer på sammanlagt 100 procent. Till kuratorn kan man höra av sig anonymt. Även en läkare är knuten till mottagningen.

- Kuratorstiderna har inte samma tryck än så länge, säger Pernilla Johansson, kurator. Samtidigt är det en bra möjlighet för dem som kanske inte kan eller vill komma till ett fysiskt möte. Det kan vara olika skäl till det, att man känner sig tryggare hemma eller avståndet. Många hade kanske hade besökt oss alls om inte besöket hade varit digitalt.

Både Pia och Pernilla tycker det har fungerat över förväntan att genomföra besöken digitalt.

- Det fungerar väldigt bra. Det är väldigt mycket som går att lösa digitalt, säger Pia.

Den digitala ungdomsmottagningen drivs än så länge som ett projekt i samarbete mellan Region Kalmar län och länets kommuner. Alla ungdomar i länet från 13 till 23 år är välkomna och alla besök är kostnadsfria. 

Just nu pågår en kampanj riktad till länets unga för att ytterligare uppmärksamma dem på möjligheten att träffa ungdomsmottagningen digitalt.

Sidan uppdaterad: 16 februari 2024

Kategori