Driftunderhåll Cosmic och Nova övningsmiljö

Driftunderhåll

  • Starttid: 17 juni 2024 15:00

Planerat driftunderhåll av Cosmic övningsmiljö och Nova övningsmiljö måndagen den 17:e juni kl. 15:00 och beräknas ta cirka 2 timmar.

Övningsmiljöerna är inte tillgängliga under driftunderhållet.

Uppgradering sker till en högre version än Cosmic produktion för att möjliggöra utbildning i TM2 (operationsplanering).

Miljön kommer inte fullständigt innehålla de nyheter som kommer vid Cosmic-uppgraderingen i september.

Övningspatienter och dess inmatade data kommer rensas.

Övningspatienter finns tillgängliga 18-19:e juni. 

Innan övningspatienterna återigen finns i Cosmic så kan ingen vårdinformation/data kopplad till övningspatienter skapas.

Tänk på att vid behov omplanera eventuella utbildningar.

Sidan uppdaterad: 10 juni 2024

Kategori