DC-nytt: Förändring i Cosmic vid beställning till Klinisk kemi

Projektet digitalisering av den patientnära analysverksamhetens instrument (PNA-instrument) resulterar i digital resultatöverföring från PNA-instrument till journalsystemet. Denna information är viktig att ta del av för alla vårdenheter, även de som inte har några PNA-instrument.

 • Publicerad: 1 feb 2024 11:46

Digitaliseringen av PNA-instrumenten kommer leda till förändringar i datasystemen, svarsutlämning och arbetssätt.

Idag jobbar flera offentliga hälsocentraler med detta men önskar ett annat arbetssätt som kan passa dem bättre.

PNA-digitalisering sjukhus respektive primärvård

Beroende på de olika arbetssätten mellan sjukhus och primärvården kommer systemen skilja sig åt.

 • Sjukhusen kommer jobba med personnummer som patient-ID och ska fortsätta på befintligt flöde i nuläget med beställning i lokala analyser.   
 • Primärvården kommer att göra beställning av PNA-analyser i Beställning provbunden under fliken Klinisk kemi och inte i lokala analyser. Analys på PNA-instrument kommer ske genom att man skannar in provets LID-nummer istället för patientens personnummer. LID i labsystemet är RID i Cosmic.

För primärvården (offentliga hälsocentraler) kommer pilotprojekt börja under våren för att testa användning av LID-nummer innan breddinförandet.

För sjukhusen planeras uppkopplingen av PNA-instrument att ske under Q3-Q4 2024.

Förändring i Cosmic

Från den 7 februari kommer beställningslistan utökas med PNA-analyserna i beställning provbunden under fliken Klinisk kemi. För att skilja på kemi analyser och PNA-analyser benämns PNA-analyserna med analys följt av instrumentets/metodens namn och PNA i slutet.

För en del analyser kommer det finnas flera val. Därför är det viktigt att man är noga vid beställning och väljer rätt. Om fel beställning väljs kommer analys inte kunna utföras.

Följande analyser kommer att finnas beställningsbara i Cosmic, men ska i nuläget endast beställas av Primärvården (offentliga hälsocentraler):

Lista med PNA-beställningar:

 • kB-Hemoglobin (HemoCue)PNA
 • B-Hemoglobin (HemoCue)PNA
 • P-Glukos (HemoCue)PNA
 • kP- Glukos (HemoCue)PNA
 • fP- Glukos (HemoCue)PNA
 • kfP- Glukos (HemoCue)PNA
 • P-CRP (QuikRead go)PNA
 • P-CRP (QuikRead go easy)PNA
 • P-CRP (Afinion)PNA
 • B-HbA1c (Afinion)PNA
 • B-HbA1c (Vantage)PNA
 • P-D-dimerFEU (LumiraDx)PNA
 • PatientNäraAnalys U-Testremsa Clinitek PNA
 • Glukosbelastning kommer inte finnas som en egen beställning utan i fältet provtagarens kommentar anges att det är en belastning samt tid.

Svarsutlämning i Cosmic

Alla digitalt överförda PNA-resultat kommer hamna under Klinisk kemi, inte under lokala analyser.

Analyser med förändrad svarsutlämning i Cosmic:

 • CRP QuikRead go: Högsta resultat som kommer svaras ut är >150 mg/L
 • CRP QuikRead go easy: Högsta resultat som kommer svaras ut är >140 mg/L
 • CRP Afinion: Högsta resultat som kommer svaras ut är >160 mg/L

Innehållsansvariga: Nathalie Carlsson, Linn Larsson och Matilda Månsson

Sidan uppdaterad: 1 februari 2024

Kategori