DC-nytt: Referensintervall för Folat och beställning av FIB-4

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar om ny referensintervall för Folat och om beställning av FIB-4.

Blodtransfusionsrobot
  • Publicerad: 7 jun 2024 08:51

Nytt referensintervall för Folat

Vi har tidigare informerat om att vid reagensbyte för vår folatmetod den 7 maj visade en ökad andel av proverna på sänkta värden. Från och med 12 juni justeras därmed referensintervallet från >7,0 till >5,0 nmol/L.

Innehållsansvarig:
Tom Lundahl, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Från och med 2024-06-10 går det att beställa FIB-4 för vissa användare

För att bedöma risken att en patient har avancerad leverfibros-levercirros är ett alternativ att använda algoritmen FIB-4 som baseras på parametrarna ASAT, ALAT, TPK och ålder.

Prokollagen-III-peptid kommer inte längre att skickas till Örebro utan ersätts med FIB-4.

Beställning av FIB-4 i Cosmic kan göras i Aktivitet/Beställning, sök FIB-4 eller i Beställning och svar/Beställning provbunden, under flik Profiler.

För mer information om FIB-4, läs Provtagningsanvisningarna.

Initialt kan Medicinklinikerna, Hudklinikerna och primärvården beställa profilen FIB-4.

Kontakta Nathalie Carlsson eller Anders Svennberg Järesjö om ytterligare någon önskar få tillgång till denna profil.

Innehållsansvariga:
Maria Berggren Söderlund, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Nathalie Carlsson, IT-ansvarig, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Sidan uppdaterad: 7 juni 2024

Kategori