DC-nytt: Om manuell hantering och nya larmgränser

Klinisk kemi och transfusionsmedicin ber om hjälp för att minska den manuella hanteringen av rör och informerar om ny larmgränslista för analyssvar som ska ringas.

  • Publicerad: 20 maj 2024 13:42

Hjälp oss att minska manuell hantering av rör

För att minska den manuella hanteringen på labbet, och därmed öka patientsäkerheten, vill vi be våra beställare i den mån det är möjligt att förse oss med antalet rör som beställningen i Cosmic genererar. Med rätt antal rör kan vi utföra analyserna på ett effektivt och säkert sätt.

Undvik att skicka följande till labbet:

  • Provtagningsunderlag med etiketter tillhörande en annan beställning än märkningen på röret.
  • Dubbel märkning, dvs. två etiketter på ett rör.
  • Provtagningsunderlag där man ber om extra svar till en annan
    beställare än beställande enhet (gäller ej svar till Linköping).

Vi förstår strävan att bespara patienten ett extra stick eller minska på kostnaden för analysen, men att endast skicka ett rör till flera beställningar medför extra jobb för vår personal på labb. För att vår utrustning ska kunna utföra analysen behöver vi ha rätt antal rör. Stämmer inte antalet måste vi manuellt hälla över en del av provmängden till ett nytt rör och märka det med rätt etikett. Denna hantering innebär en stor patientsäkerhetsrisk då risk för förväxling av rör och etiketter från olika patienter ökar, vilket i sin tur kan orsaka att en patient får ett felaktigt svar på sitt prov.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med kompletteringar när det gäller ett barn eller en mycket svårstucken patient.

Pågående förbättringar

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra processer, och jobbar därför kontinuerligt med att utveckla vårt analysutbud genom att konsolidera rör och därmed minska provmängden. Vi söker dessutom efter tekniska lösningar i systemen som ska göra det möjligt att dela provsvaret med flera svarsmottagare.

Innehållsansvarig: Malin Henkel, logistikutvecklare, Diagnostiskt centrum

Nya larmgränser för analyssvar som ska ringas

Nya reviderade larmgränser från och med 22 maj.

Larmgränslista - telefonsvar på mycket avvikande analysvärden.

Innehållsansvarig: Tom Lundahl, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Sidan uppdaterad: 20 maj 2024

Kategori