DC-nytt: Nya referensintervall och utförare

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar om ny utförare för S-Prokollagen-III-peptid samt nya referensintervall för P-Ammoniumjon och S-Litium.

  • Publicerad: 18 jan 2024 15:54

1. Ny utförare för S-Prokollagen-III-peptid och därmed ny metod

Från och med 2024-01-18 analyseras inte längre P-Prokollagen-III-peptid av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi kommer därför att skicka prover för analys till Universitetssjukhuset Örebro. De har en annan metod än Sahlgrenska vilket innebär ny enhet och nytt referensintervall. Svaren kan inte jämföras direkt med Sahlgrenskas, vilket betyder att första analyssvaret blir mer svårbedömt.

För detaljer se vår uppdaterade provtagningsanvisning.

2. Nytt referensintervall: P-Ammoniumjon

Uppdaterat referensintervall för P-Ammoniumjon från och med 2024-01-18. Är nu åldersrelaterat och utan könsskillnad.

3. Nytt referensintervall: S-Litium

Mindre justering av terapeutiskt intervall för S-Litium från och med 2024-01-18. Nytt terapeutiskt intervall: 0,4-0,9 mmol/L.

Innehållsansvariga:

  1. Maria Berggren Söderlund, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
  2. Anders Isaksson, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
  3. Tom Lundahl, överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Sidan uppdaterad: 18 januari 2024

Kategori